“Small Theatre Forms Festival KONTRAPUNKT”, Szczecin 2018

Photos were taken during the performances:
“Embrace” – Atsuhi Takenouhi (Japan)
“Gęstość zaludnienia” (“Popuation density”) – Kana Theatre (Szczecin, Poland)
“Raport Panika” (“Panic Report”) – Arti Grabowski (Poland)
“Szatnia” (“Cloakroom”) – Przebudzeni Group (Ostróda, Poland)
“Odzwierciedlenie” (“Reflection”) – Jubilo foundation (Wrocław, Poland)